Eesti English

Kasumi teenimine on ettevõtte üheks olulisemaks eesmärgiks ning selle saavutamiseks on juhtidel vaja kindlust, et ettevõtte üks alustaladest - raamatupidamine toimib õigeaegselt, kvaliteetselt ja usaldusväärselt.  

Meie hoolitseme selle eest, et Teie ettevõtte majandustegevus oleks nõuetekohaselt kajastatud, juhindume oma töös Eesti Vabariigi seadustest, Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja raamatupidamise Heast Tavast ning arvestame Teie ettevõtte spetsiifika ja eripäraga.


Küsi pakkumist: info@heateenindus.eu